Hukuki Tercümeler

Hukuk alanındaki tercümeler de özel bilgi/donanım gerektiren ve genel çevirilerden farklı olarak bu alandaki uzman tercümanlar tarafından yapılması gereken tercüme çeşitleri arasında yer almaktadır. MEPA Tercüme geniş ve nitelikli bir hukuk tercüman kadrosuna sahiptir. Böylece ihtiyaç duyabileceğiniz her türdeki hukuki tercümelerinizin aslına uygun ve kaliteli bir şekilde tercüme edilmesini sağlayabilmekteyiz.

Hukuki Tercümelere sıklıkla adli yazışmalar, mahkeme kararları ve dava dosyaları gibi belgelerin çevirisinde ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara ek olarak hukuki bir metin olan herhangi bir akademik çalışma, makale ya da kitap için de bu kapsamda hizmet verilmesi gerekmektedir. Çünkü çeviriler ilgili metnin bir özel uzmanlık alanında olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Hukuki çeviriler de bu kapsamda özel bir bilgi birikimi gerektiren çeviri türleri arasında yer almaktadır.

Hukuki tercümeler bilhassa adli işlemlerle ilgili olmaları sebebiyle çeşitli yaptırımları olabilecek belgelerdir. Bu sebeple ilgili belgelerin doğru ve eksiksiz çevirilerinin yapılması oldukça önemlidir. Kaliteli bir hukuki tercümenin sizleri kanunlar karşısında haksız duruma düşürmemesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için de, gerek hedef dildeki gerekse kaynak dildeki hukuk sistemlerine ve terminolojiye hakimiyeti olan tercümanlarca yapılmış bir çevirinin yapılması gerekmektedir.

Başkent İskele Başkent İskele