Apostil Tasdikli Tercümeler

Apostil kısaca, bir ülkede resmi evrak kabul edilen bir belgenin farklı bir ülkede de geçerli bir evrak haline gelmesi için yapılan onay işlemidir. Apostile ilişkin kurallar, 1961 Lahey Anlaşmasında detaylandırılmıştır. Bu onaylama sisteminin kabul edilmesiyle bu türdeki ihtiyaçlar için Konsolosluk onayına gerek kalmaksızın daha hızlı ve kolay bir onaylama sistemine geçilmiştir.

Türkiye’de apostil onay işlemini gerçekleştiren makamlar; ilgili belgenin türüne bağlı olarak Kaymakamlıklar, Valilikler ve adli türdeki belgeler için ise Ağır Ceza Mahkeme Başkanlıkları olarak belirlenmiştir. Savcılık Belgelerinin apostil onayları Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılmaktadır.

Apostil Tasdik İşlemi Yaptıracak Kişilerden Hangi Belgeler İstenmektedir?

  • Tasdik edilmek istenen resmi evrak,
  • (T.C. Vatandaşları için) Kişinin T.C. Kimlik numarası olan kimliği,
  • (Yabancı Uyruklu Kişiler için) Pasaport ya da ikamet tezkeresi,
  • Bir şirket tarafından farklı kişiler için getirilmiş belgeler söz konusu ise, şirketin antetli kağıdında düzenlenmiş ve bu kişilere ilişkin bilgilerin yer aldığı bir liste hazırlanması gerekmektedir.

Apostil Tasdikli bir resmi evrakta, mutlaka ıslak imza ve mühür bulunması gerekmektedir. (e-imza, hazır kaşe vb. imza türleri kabul edilmemektedir.)

Apostil onay işlemi kısa sürede yapılabilen bir işlem olup, ilgili makamlar tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Sıklıkla Apostil Onayı Yapılan Evraklar Nelerdir?

İdari Belgeler, Eğitim belgeleri ve diplomalar, Medeni durum gösterir tüm belgeler, Vekaletnameler, Mahkeme kararları, Sözleşmeler, Patentler, sağlık raporları, Ticari belgeler vb.dir.

Apostil onaya tabi olacak evrakların genel özelliğinin, resmi Devlet Kurumları tarafından verilmiş her türlü belge olarak düşünülmesi mümkündür. Bu sebeple Resmi Devlet Kurumları tarafından verilmiş olan belgelerin apostil onayı yapılablir. Eğer onaylanması gereken evrak resmi bir evrak değilse, bu evrakın doğruluğu Noter tarafından tasdik edildikten sonra apostil onayı yapılabilir. İlgili apostilin geçerlilik süresi evrakın geçerlilik süresi kadardır. Örneğin geçici mezuniyet belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl ise bu belgeye yapılan apostil onayı da bu süre boyunca geçerli kabul edilmektedir.

MEPA Tercüme olarak apostil onaylı tercüme işlemlerinizi gizlilik, özen ve kalite prensiplerine riayet ederek hazırlıyoruz.

Başkent İskele Başkent İskele